Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Legislatie Standarde ISO

Consultanta - Legislatie ISO
Conformitatea cu cadrul legislativ este unul din avantajele pe care certificarea ISO o dovedeste. Chiar daca implementarea sistemelor de management in companii nu este o conditie obligatorie prin lege, exista reglementari legislative.

Cateva din cele mai importante elemente legislative ce reglementeaza domeniul certificarii ISO:
• Legea nr.150 din 2004 - privind siguranta alimentara
(Art.2. Prezenta lege stabileste principii si responsabilitati comune, mijloacele de a asigura o baza stiintifica solida, cerinte si proceduri organizatorice eficiente pentru a sustine luarea celor mai potrivite decizii in domeniul sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale.)
• Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995 - privind calitatea in constructii
(Art.2. Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.
Art.3. Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.)
• Legea nr. 245 din 2004 - privind securitatea generala a produselor
(Art. 1. (1) Prezenta lege are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piata sunt sigure si se aplica pentru toate produsele definite la art. 2 lit. a) numai in situatia in care nu exista prevederi legale specifice de securitate a produselor respective, care au acelasi obiectiv cu acest act normativ.
(2 ) In cazul in care unele produse au reglementari specifice de securitate, prezenta lege se aplica numai pentru aspectele si riscurile sau categoriile de riscuri care nu sunt prevazute de aceste reglementari, dupa cum urmeaza:
a) art. 2 lit. b) si c) si art. 3 nu se aplica acestor produse in privinta riscurilor sau categoriilor de riscuri prevazute de reglementarile specifice;
b) art. 4-16 se aplica in orice situatie, cu exceptia cazurilor in care exista reglementari specifice privind aspectele care intra sub incidenta acestor dispozitii.)
• Legea nr. 608 din 2001 - privind evaluarea conformitatii produselor
(Art.1. Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piata si/sau puse in functiune in Romania, din domeniile reglementate, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2 Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piata si/sau se pun in functiune numai daca satisfac cerintele esentiale, daca conformitatea lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare aplicabile si daca poarta marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor tehnice aplicabile, in vigoare.
• OG nr. 38/1998 - privind activitatea de acreditare si infrastructura pentru evaluarea conformitati)
• HOTARARE DE GUVERN nr. 1.198 din 24 octombrie 2002 - privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare
• HOTARARE DE GUVERN nr.272 din 14 iunie 1994 - pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii
• HOTARARE DE GUVERN nr.357 din 18 martie 2004 - privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale
• LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 - pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat
• HOTARARE DE GUVERN nr. 1.247 din 13 octombrie 2005
• ORDIN MEC nr. 137 din 1 aprilie 2005 - privind organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatii

Servicii Consultanta ISO
Serviciile de consultanta in implementarea sistemelor de management ISO oferite de noi sunt bazate pe profesionalism, experienta si o echipa bine instruita. Va oferim urmatoarele servicii de consultanta:
• Consultanta ISO 9001 pentru sistem de management al calitatii -evaluare, pregatire, constructie, implementare, audit ISO 9001 : 2001
• Consultanta ISO 14001 pentru sistem de management al mediului - evaluare, pregatire, constructie, implementare, audit ISO 14001 : 2004
• Consultanta ISO 45001 pentru sistem de management al sigurantei si sanatatii organizationale -evaluare, pregatire, constructie, implementare, audit ISO
• Consultanta HACCP, ISO 22000 pentru sistem de management al sigurantei alimentare - evaluare, pregatire, constructie, implementare, audit HACCP, ISO 22000