Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Consultanta ISO 9001

ISO 9001:2015 / Consultanta ISO 9001:2015


La licitatii si achizitii publice se solicita din ce in ce mai des o dovada a faptului ca implementarea ISO 9001 este in curs sau se cere prezentarea certificatului ISO 9001 - ca o anexa la dosarul de licitatie acest standard aparand in caietele de sarcini ca si elemente eliminatorii la depunerea dosarelor pentru licitatii.

VA PUTEM AJUTA SA OBTINETI DOVADA IMPLEMENTARII ISO SAU CERTIFICAREA ISO 9001 CU ORGANISME ACREDITATE NATIONAL SAU INTERNATIONAL IN CEL MAI SCURT TIMP.

Certificatul ISO 9001 obtinut de o anumita organizatie mentioneaza ca aceasta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2015, un sistem de management al calitatii. Acest management al calitatii necesita implicarea managementului de la cel mai inalt nivel in procesul de asigurare si crestere a calitatii.

Principalele ETAPE ale acestui serviciu de management sunt:
1. Analiza diagnostic a organizatiei din perspectiva managementului calitatii (urmarind cerintele ISO 9001:2015);
2. Remodelarea/ stabilirea normelor din organizatie si documentarea sistemului de management al calitatii conform cu standardul ISO 9001:2015;
3. Asistenta in aplicarea normelor prin instruiri-seminarii (concretizate in planuri de implementare a sistemului de management al calitatii);
4. Evaluarea conformitatii sistemului de management al calitatii cu ISO 9001:2015 (printr-un audit intern al calitatii).
5. Asistenta in relatia cu organismul de certificare (asistarea organizatiei in relatia cu certificatorul, de la contractare pana la auditul de certificare)

Beneficii
• identificarea problemelor in procesul de productie;
• imbunatatirea imaginii si a relatiilor publice;
• sporirea si imbunatatirea productivitatii si eficientei;
• limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei;
• responsabilizarea personalului;
• satisfacerea cerintelor clientilor;
• economii ale tuturor tipurilor de resurse;
• avantaje financiare si de imagine;
• cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea produselor / serviciilor;
• satisfacerea cerintelor clientilor, partenerilor de afaceri si a cerintelor legale;
• crearea cadrului pentru imbunatatirea continua;
• imbunatatirea imaginii si a relatiilor publice;
• cucerirea unor pieţe de desfacere;
• castigarea increderii partilor interesate, inclusiv a autoritatilor;
• asigurarea partenerilor si clientilor ca se respecta legislatia in domeniu;
• cresterea prezentei pe piata, cu deosebire pe piata internationala;
• conditiile de acordare a asigurarilor si a creditelor pot deveni mai avantajoase;
• imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor;

Standardele ISO 9000 definesc un sistem al calităţii reprezentând ansamblul structurilor organizatorice, responsabilităţilor, procedurilor, proceselor şi resurselor angajate în punerea în practică a managementului calităţii.
Datorită cererii la nivel internaţional, iniţial îndeosebi în industria de apărare, precum şi în alte domenii de producţie cum ar fi industria nucleară, în 1987 a fost elaborat standardul internaţional pentru sistemele calităţii ISO 9000. Sub această formă standardul era utilizat numai de către firmele din sfera producţiei. Ulterior pentru a-l face aplicabil nu numai în sectoarele comerciale angajate în domeniul producţiei, standardul a fost revizuit şi adoptat oficial în 1994 de către Organizaţia Internaţionala de

Standardizare.

Iniţial existau trei părţi principale ale standardului ISO 9000: ISO 9001, ISO 9002 şi ISO 9003, fiecare conţinând o serie de clauze referitoare la proiectare, dezvoltare,
fabricaţie, inspecţie, testări, montaj şi service.
Începând din anul 2000, Organizaţia Internaţionala de Standardizare procedează la o sistematizare a standardelor ISO 9001 înglobând toate cele trei părţi ale ISO 9000, respectiv ISO 9001, ISO 9002 şi ISO 9003 din 1994. Numărul de proceduri se reduce faţă de varianta anterioară, în acest sens existând proceduri documentate pentru:
- controlul documentelor;
- controlul produselor neconforme;
-controlul înregistrărilor calităţii;
- audituri interne ale calităţii;
- acţiuni corective;
- acţiuni preventive.

Standardul este structurat pe opt capitole, după cum urmează:
C1 – Domeniul de aplicare;
C2 – Referinţe normative;
C3 – Termeni şi definiţii;
C4 – Sistemul de management al calităţii;
C5 – Responsabilităţile managementului;
C6 – Managementul resurselor;
C7 – Realizarea produsului;
C8 – Măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea.

La noi, această ultimă versiune a standardului apare în anul 2001, standardul denumindu-se SR EN ISO 9001-2001, ultima versiune fiind SR EN ISO 9001:2015.
Câteva avantaje ale introducerii unui sistem eficient al calităţii au fost deja precizate. Pe lângă câştigurile deja enumerate, mai pot fi menţionate:
- eliminarea riscurilor provocate de o livrare defectuoasă;
- recunoaşterea publică a angajamentului firmei în ceea ce priveşte calitatea şi atragerea de mai mulţi clienţi;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii prin procedurile unui audit intern,
- asigurarea unei protecţii sporite în legătură cu răspunderea juridică privind produsul livrat, etc.