Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Consultanta ISO 22000 - HACCP ISO 22000

Haccp ISO 22000 / Consultanta HACCP ISO 22000


ISO 22000 (HACCP) Siguranţa Alimentelor este un standard internaţional, elaborat pentru a asigura securitatea lanţurilor alimentare pe plan mondial şi care cuprinde principiile HACCP (Analiza Riscurilor şi Punctele Critice de Control).

BENEFICIILE IMPLEMENTARII UNUI SISTEM ISO 22000 – SISTEM DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI
• Cresterea increderii clientilor pentru produsele oferite ;
• Ajuta companiile din industria alimentara sa devina competitive pe piata internationala;
• Imbunatatirea continua a practicilor referitoare la siguranta alimentului;
•Recunoasterea oficiala a capabilitatii organizatiei de a produce/ distribui / comercializa alimente sigure pentru consumatori;
• Calificarea ca si furnizor al marilor producatori / retele comerciale;
• Mai buna comunicarea cu autoritatile (ANPC, ANSVSA, DSP);
• Asigurarea conformarii la legislatia in vigoare;
• O mai buna imagine in piata si avantaj concurential;
• Reduce drastic posibilitatea aparitiei accidentelor care pot duce la contaminarea produselor;
• Pe termen lung scad costurile legate de pierderile de materie prima si rechemarea produselor din piata .

ETAPE CONSULTANTA ISO 22000 (HACCP) SIGURANTA ALIMENTULUI. Etapele procesului de consultanta:
• Initiere proces - Discutii preliminare;
• Semnare contract consultanta;
• Analiza de diagnoza initiala.

Obiectivele urmarite in timpul analizei de diagnoza sunt:
• Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului de referinta;
• Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui baza viitorului sistem al calitatii;
• Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta;
• Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare;
• Resursele umane si materiale existente;
• Sistemele de inregistrari si evidenta existente.

Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului de management se efectueaza in baza Raportului de Evaluare elaborat in urma auditului de diagnoza. In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de managementul definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

Instruirea echipei manageriale
Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare o foarte mare importanta o are constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management) al clientului. In acest scop organizam unui curs -seminar de constientizare pentru echipa manageriala, cu urmatoarea tematica:
• Calitate: concept si evolutie;
• Standarde in domeniul calitatii ISO seria 9000;
• Acreditare si certificare;
• Organizarea sistemului calitatii;
• Documentatia sistemului de management al calitatii ;
• Costurile calitatii.

Elaborararea documentatiei sistemului de management al calitatii

Implementarea sistemului calitatii proiectat
Etapa de implementare de catre client, sub indrumarea consultantului, a sistemului calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
• Efectuarea de audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
• Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

Auditare finala - audit pre-certificare
In aceasta etapa consultantul efectueaza un audit al sistemului calitatii implementat, asset audit fiind limitat strict la cerintele standardului de referinta.
Auditul se va finaliza cu un numar de Rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale. In acelasi timp consultantul poate recomanda mai multe organisme de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

Certificare
Contactarea si selectarea organismului de certificare.
Acordarea de asistenta la auditul de certificare.