Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)

Tarife Consultanta ISO:

De la 90 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 120 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 150 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Tarife Certificare ISO acreditata:

De la 380 EUR (Ex. ISO 9001:2015)

De la 550 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)

De la 680 EUR (Ex. ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018)


Certificare ISO 14001 - ISO 14001 : 2015

ISO 14001 / Certificare ISO 14001

Standardul ISO 14001:2015 prezinta cerintele referitoare la elaborarea, implementarea, mentinerea si evaluarea unui sistem de management de mediu, in scopul certificarii si / sau autodeclararii. Un asemenea sistem va permite unei organizatii sa-si stabileasca politica si obiectivele sale de mediu, introducerea si mentinerea sub control a impactului proceselor sale asupra mediului, vizand imbunatatirea continua a performantei de mediu in conformitate cu legislatia si reglementarile nationale si internationale in vigoare.

Standardele internationale referitoare la managementul de mediu sunt destinate sa furnizeze organizatiilor interesate elemente care pot fi integrate si altor cerinte de management (Sistem de Management Integrat), prin sprijinirea organizatiilor in atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice.

ISO 14001:2015 se aplica tuturor organizatiilor, de orice tip si marime, si poate fi adaptat diverselor conditii geografice, culturale si sociale. Succesul sistemului depinde de angajamentul asumat la toate nivelurile si functiile organizatiei, in special, la nivelul cel mai inalt al conducerii organizatiei. Un sistem de acest tip permite unei organizatii:
- sa stabileasca si sa evalueze eficienta procedurilor pentru elaborarea politicii de mediu si a obiectivelor sale de mediu,
- sa obtina conformitatea cu acestea si sa demonstreze aceasta conformitate altora.

Scopul general al acestui Standard International este de a sustine protectia mediului si de a prevenii poluarea, in echilibru cu necesitatile socio-economice.

Avantajele implementarii Sistemului de Management de Mediu aduce beneficii in ceea ce priveste:

- imaginea firmei
- managementul tehnic si economic al problemelor de mediu
- planificarea investitiilor
- prevenirea accidentelor
- accesul la imprumuturi bancare
- relatiile cu companiile de asigurare
- atingrea si demonstrarea unor performante de mediu reale partilor interesate
- competitivitatea pe piata internationala
- profit dintr-o oferta de produse "verzi"

Aproape toate caietele de sarcini contin ca si cerinta standarde ISO implementate. Pentru licitatii din bani publici este o conditie obligatorie.

Consultanta ISO 14001 si standardul ISO 14001 sunt aplicabile oricarei organizatii care doreste:

1. sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un sistem de management de mediu;
2. sa-si ia toate masurile privind conformitatea cu politica de mediu declarata;
3. sa poata declara/sustine aceasta conformitate;
4. sa efectueze autoevaluarea si autodeclararea conformitatii cu prezentul standard;
5. certificarea/inregistrarea sistemului sau de management de mediu de catre un organism independent/exterior.

Principalele elemente ale standardului sunt:
• politica de mediu;
• planificarea;
• implementarea si operarea actiunilor;
• verificare si actiuni corective;
• revizuirea managementului.

Avantajele implementarii sistemului de management de mediu:
POSIBILITATEA DE A PARTICIPA LA LICITATII PUBLICE.
• reducerea costurilor prin o mai eficienta utilizare a resurselor si reducerea riscului producerii accidentelor de mediu;
• imaginea firmei;
• competitivitatea pe piata internationala;
• castigarea si mentinerea cotei de piata prin promovarea unei imagini organizationale „verzi";
• managementul economic si tehnic al problemelor de mediu;
• relatiile cu companiile de asigurare.